Details, Fiction and ШЕНГЕНОще повече при общата атмосфера на недоверие, несъгласия и разделения в ЕС, нагнетявана мощно от наслагването на кризи - първо гръцката, сега и бежанската. Допускането, че сега е възможно страна като България да влезе в Шенген, е равносилно на допускането, че може да бъде приета в еврозоната.

нар. Европейски механизъм за стабилност (ЕМС), който трябва да помогне на Европа да се справи с дълговата криза.

„Никой няма интерес от война там", посочи той. След срещата си с Меркел Путин отпътува за Париж, за да разговаря с Франсоа Оланд.

• long-phrase visas of “D” category give the correct to stay in the Schengen spot for ninety days in 6 months. The Schengen Code does not regulate the issuance of very long-phrase nationwide “D” visas.

Ново

Под заглавие „Един пояс, един път“ е експониран артистичен синтез на един от най-мащабните проекти в съвременната история на Китай. Идеята е да придаде ново измерение на древния Път на коприната, свързващ Китай със страните от Европа.

Определено, тази инициатива има историческо значение и ще създаде нови възможности за растеж на световната икономика.

В рамките на визитата, българската делегация проведе среща с н.пр. извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република Григор Порожанов, на която участниците в делегацията бяха запознати с актуалната икономическа и политическа ситуация в Китай, както и беше обсъдена темата за потенциалното сътрудничество в областта на образованието, както и възможностите за обмен на студенти от двете страни.

Съществува твърдението, че членовете на еврозоната трябва да съчетаят усилия, за да създадат банков съюз и да си разделят неизплатения дълг (както и да въведат мерки за овладяване на ограниченията и за повишаване на растежа).

Греция входит в зону евро, и в этом заключается очень важное отличие греческого продукта от турецкого. В Греции, помимо пляжного отдыха, который актуален только в течение летнего сезона, есть и много других видов досуга.

newsare.net London has been acquiring so swiftly and dynamically mostly mainly because extremely quite a few wealthy people today from Russia, China and Arabic international locations have come listed here, Titov said

Двамата обсъдиха още идеята на Брюксел за изграждане на банков съюз. Това предложение обаче не среща единодушна подкрепа check here сред всички страни от Евросъюза.

Таких потрясающих мест в мире больше нет. Я говорю абсолютно объективно, несмотря на то, что я сам с Крита.

Five out of each 4 men and women I do know have problems with fractions. In the event the mistake in that sentence didn’t leap out at you immediately, you’re l

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Details, Fiction and ШЕНГЕН”

Leave a Reply

Gravatar